Ieva Stokenberga

Ieva Stokenberga
psiholoģijas doktore, docente LU psiholoģijas nodaļā
 

Ieva ir psiholoģijas doktore, docente Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļā, vada kursus kompānijā “Triviums apmācība”, kopš 2002.gada darbojas biedrībā “Papardes zieds”. Ir pieredze konsultējot jauniešus seksuālās veselības jautājumos, izstrādājusi mācību programmas un vadījusi grupas jauniešiem, skolotājiem, veselības aprūpes speciālistiem un vecākiem. Pēdējos gados pievērsusies pētījumiem par seksuālo veselību prognozējošiem individuāliem un sociāliem faktoriem Latvijā.

 

Lekcijas tēma: “Vecāki un bērnu seksuālā izglītošana: viedokļi, pārliecības un zināšanas”

Kā vecāki jūtas, ko domā un kā rīkojas, kad saskaras ar mūsdienu sabiedrības gaidām – būt alfai un omegai savu bērnu dzīvē. Kāda ir mūsu gatavība un pārliecība runāt par tik svarīgu, personisku, un vienlaikus sarežģītu savas būtības sastāvdaļu kā seksualitāte, cik komfortabli ir runāt par jautājumiem, uz kuriem bieži vien paši neesam saņēmuši atbildes no saviem vecākiem. Ko Latvijas vecāki domā, kā jūtas, ko zina un ko nezina par seksualitāti un ar seksuālo veselību saistītiem jautājumiem. Pētīsim, kā mēs paši esam konstruējuši zināšanas par to, kā rodas bērni, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, kad un ar ko var nodarboties ar seksu, un kā tas saistās ar mūsu gatavību izglītot, pasargāt un atbalstīt savu bērnu mūsdienu pasaulē ar tās izaicinājumiem.